Logga

Webbgrupp för medlemmar

Vi har idag tagit beslutet att låta webbgruppen vara kvar! (hittas under "Kontakt")

Bakgrunden till vår tidigare fundering på att lägga ner webbgruppen var för att vi ville samla all information på samma ställe och att informationen på den gamla hemsidan och webbgruppen ibland inte var riktigt synkad med varandra och antalet medlemmar som frekvent har använt webbgruppen har varit omotiverat få för att fortsätta med den. Däremot har intresset, efter planen om nedläggning av webbgruppen, varit betydligt större nu än tidigare. Därför har vi tagit beslutet att låta webbgruppen vara kvar. Däremot kommer vi från och med nu inte att ha någon information alls på webbgruppen. Den kommer att fungera som ett rent kontaktforum för befintliga medlemmar.
En till viktig funktion som webbgruppen fyller, som inte den nya hemsidan kan erbjuda, är anmälningsfunktionen i kalendern. Den vill vi verkligen uppmana alla som är med i webbgruppen att använda! Det underlättar många gånger för andra medlemmar att bestämma sig för om de ska gå till klubben en specifik kväll eller inte. Vi får dagligen mail av medlemmar som frågar hur många som kommer en specifik kväll. Det kan vi aldrig svara på, eftersom redan befintliga medlemmar inte behöver anmäla sig i förväg. Vi kan bara svara på hur många nya par som har anmält sig för en kväll. Därför vill vi att alla som är med i webbgruppen och som vet att man ska besöka klubben ett visst datum också anmäler sig i kalendern på webbgruppen. Det är förutsättningen för att hålla webbgruppen levande!

Mer detaljerad info kommer i slutet av den här månaden. Vi ska nu sätta oss ner och slipa på upplägget av webbgruppen för att göra den så tilltalande som möjligt!

Kärlek & respekt
Par i hjärter

(Fakta om webbgruppen: "Webbgruppen" är ett särskilt och slutet forum för medlemmar i Club Par i hjärter. För att få tillgång till webbgruppen måste en särskild anmälan göras. Obs! Detta kan endast göras efter att man har tecknat årsmedlemskap i Club Par i hjärter och att man har besökt klubben minst en gång innan.)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter