Logga

40+

Första torsdagen i månaden har vi kväll för par över 40. Öppettiden är 19-24. Medlemskap i Par i hjärter krävs och giltiga legitimationer måste som vanligt uppvisas. Annars kommer man inte in på klubben. Mer info om medlemskap och priser hittar ni under "Info" och "Medlemskap och priser".