Logga

40+

Första torsdagen i månaden har vi kväll för par över 40. Öppettiden är 19-23. Entré denna kväll är 200 kr/par. Medlemskap i Par i hjärter krävs och giltiga legitimationer måste som vanligt uppvisas. Annars kommer man inte in på klubben.