Logga

Kväll för Bisexuella par

Tredje torsdagen i månaden har vi BS-kväll. Öppettiden är 19-24. Entré denna kväll är 250 kr/par. Medlemskap i Par i hjärter krävs och giltiga legitimationer måste som vanligt uppvisas. Annars kommer man inte in på klubben.